บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

T I P METAL INDUSTRIES LTD.

Thai (th-TH)
Thai (th-TH)
English (UK)
Japanese (Japan)

MACHINE

เครื่องปั๊มขึ้นรูปร้อน

HOT FORGING PRESS MACHINE

1600 ตัน (Ton)

2 เครื่อง

1000 ตัน (Ton)

2 เครื่อง

600 ตัน (Ton)

1 เครื่อง

300 ตัน (Ton)

1 เครื่อง

เครื่องปั๊มขึ้นรูปร้อน

HOT FORGING PRESS MACHINE

1.3 ton

1 เครื่อง

2.0 ton

1 เครื่อง

0.3 ton

1 เครื่อง

เครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

PRESS MACHINE

150 ton

7 เครื่อง

100 ton

1 เครื่อง

75 ton

1 เครื่อง

Turret Punch

Turret Punch

2 เครื่อง

Press brake

Press brake

3 เครื่อง

CNC Lathe

CNC Lathe

1 เครื่อง

Machining Center

2 เครื่อง

เครื่องวัด 3 มิติ

CMM

CMM

2 เครื่อง

Contour

1 เครื่อง

เครื่องตรวจเช็ครอยร้าว

MAGNA

MAGNA

1 เครื่อง

คุณภาพ (Quality)

ชิ้นงานผลิตผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือวัด และเครื่องทดสอบมาตรฐานที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล เครื่องมือวัดระบบ CMM เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Test) เครื่องทดสอบหารอยร้าว (Magna Test)