บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

T I P METAL INDUSTRIES LTD.

Thai (th-TH)
Thai (th-TH)
English (UK)
Japanese (Japan)

ABOUT US

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

T I P METAL INDUSTRIES LTD.

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในนาม บริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอร์จจิ้ง จำกัด และ ในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด โดยการร่วมทุนของ บริษัท ไทยอินดรัสเตรียล พาร์ท จำกัด เพื่อขยายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น

 

ซึ่ง บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด รับปั๊มชิ้นงานร้อน (Hot Forging), ปั๊มเย็น (Press Parts), Turret Punching, Bending ที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น อะไหล่รถยนต์, อุปกรณ์การเกษตร, อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคโทนิค และอื่นๆ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของลูกค้า

บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

ธุรกิจหลัก

มาตฐานรับรองคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015

IATF 16949 : 2016

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

พ.ศ. 2539 ก่อตั้งในนาม บริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิ้ง จำกัด

พ.ศ. 2557 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน

60 ล้านบาท

จำนวนพนักงาน

140 คน

โรงงาน 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

 

789/62,64 หมู่ 1 ต.หนองขาม

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (038) 348-050-3

แฟ็กซ์ (038) 348-390